top of page

Het kan maar duidelijk zijn.

Garantievoorwaarden Autoverkoop SoHo-Automotive

Versie 2.03  02-03-2020

 

Beste koper, 

 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe auto. Als aanvulling op de koopovereenkomst, ontvangt u hierbij onze garantievoorwaarden. De inhoud van de garantie wordt omschreven in de hieronder beschreven Garantievoorwaarden.

 

Deel A: Welke algemene regels zijn van toepassing, welke services worden gedekt door de Garantie en wie kan beroep doen op de Garantie?

 

A-1 Algemene regels

(1) De verkoper en garantiegever SoHo-Automotive, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Diestersteenweg 44 bus 2, met ondernemingsnummer 535.757.328 (hierna: "Soho-Automotive") verleent u als koper en garantienemer (hierna: "Garantiehouder") voor uw tweedehands voertuig gekocht bij SoHo-Automotive (hierna: "Voertuig") een garantie voor een tweedehands voertuig (hierna: "Garantie").

 

(2) De Garantiehouder kan een consument zijn in de zin van artikelen 1649 bis t.e.m. 1649 octies van Boek III van het Oud Burgerlijk Wetboek, alsook een onderneming in de zin van art. I.1,1° WER, met uitzondering van een professionele (tweedehands) autohandelaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Indien de Garantiehouder in de koopovereenkomst verklaart geen professionele autohandelaar te zijn, doch dit blijkt wel nadien wel het geval te zijn, zal de Garantiehouder geen rechten hebben op grond van de Garantie.

 

Een “consument” in de zin van de artikelen 1649 bis t.e.m. 1649 octies van Boek III van het Oud Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder artikel 1649 bis, § 2, 1° van het Oud Burgerlijk Wetboek, is iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit; (hierna: ‘’Consument”).

 

Een “Onderneming” in de zin van art. I.1,1° WER is elk van volgende organisaties:(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; (b) iedere rechtspersoon; (c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij door de wet uitgesloten (hierna "Ondernemer").

 

(3) De actuele versie van deze Garantievoorwaarden kan op de website www.soho-auto.be worden opgeroepen en opgeslagen en is ook in afdrukbare vorm beschikbaar. De Garantie wordt uitsluitend geregeld door de Garantievoorwaarden van SoHo-Automotive, ongeacht de algemene voorwaarden van de Garantiehouder. De Garantiehouder erkent het juridisch bindende karakter van de Garantievoorwaarden.

 

(4) Notificaties van klachten en gebreken - met inbegrip van kennisgevingen van schade - moeten altijd en direct rechtstreeks aan SoHo-Automotive worden gericht. (email: info@soho-auto.be)

 

(5) Naast de Garantie heeft de Garantiehouder, die een Consument is, recht op de wettelijke garantierechten die voortvloeien uit de koopovereenkomst. Wettelijke garantierechten van een Consument worden niet beperkt door de Garantie.

 

(6) Een Garantie is nooit overdraagbaar door de Garantiehouder aan derden.

 

A-2 Welke soorten Garantie zijn beschikbaar? 

 

De Garantiehouder kan kiezen tussen de gratis Basisgarantie voor 12 maanden en - indien voorzien voor het Voertuig - de Premiumgarantie voor 12, 24 of 36 maanden waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. Er bestaat geen recht op de toekenning van een garantie die niet in het desbetreffende online keuzeproces wordt weergegeven.

 

De bepalingen voor de basis- of premiumgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantietermijn van één jaar waar de garantiehouder-consument zich op kan beroepen (zie artikel A-14). 

 

A-3 Welke Voertuigen worden door de garantie gedekt?

 

(1) Voor zover in deze Garantievoorwaarden niet anders is bepaald, geldt de Garantie uitsluitend voor de onder A-4.3 genoemde onderdelen van gebruikte voertuigen van het autotype "personenauto", die in België zijn geregistreerd op het tijdstip waarop het gebruikte voertuig aan de Garantiehouder wordt overhandigd en die in het kader van de Garantie werden aangeschaft.

 

(2) Onderdelen van 

a alle later ingebouwde, en niet door de fabrikant afgestelde onderdelen alsmede alle prestatieverbeterende onderdelen (tuning) van voertuigen, evenals 

b bouw(plaats)machines, voertuigen bestemd voor koeriersdiensten, lesauto’s en alle andere voertuigen die niettegenstaande de wilsverklaring van de Garantiehouder dat hij aankoopt als Consument, toch commercieel worden gebruikt in het kader van passagiersvervoer of leasing worden niet gedekt onder de Garantie.


 

(3) De Garantie is niet overdraagbaar en geldt alleen in de verhouding tussen de Garantiehouder en SoHo-Automotive. In het bijzonder geldt de Garantie niet voor derden aan wie de auto binnen de garantieperiode wordt verkocht of anderszins door Garantiehouder wordt overgedragen.

 

A-4 Wanneer begint en eindigt de Garantie? Welke onderdelen van een Voertuig worden gedekt door de Garantie?

 

A-4.1 Duur van de Garantie

 

(1) Indien de Garantiehouder heeft gekozen voor de gratis Basisgarantie, kunnen de rechten uit hoofde van de Garantie geldend worden gemaakt binnen een periode van 12 maanden vanaf de levering van het voertuig. De factuurdatum is hiervoor de leidraad.

 

Voor overige garantie geldt dat de duur van de garantie specifiek in een separate overeenkomst worden overeengekomen.

(2) Indien de fabrieksgarantie van het voertuig nog niet is verstreken, heeft de fabrieksgarantie in ieder geval voorrang boven de Garantie van SoHo-Automotive. De aanvang van de looptijd van de Garantie van SoHo-Automotive wordt overeenkomstig het bovenstaande lid 3 bepaald, ook indien op dat moment nog de fabrieksgarantie van kracht is.

 

A-4.2 Garantieclaim

 

(1) Alleen de onder A-4.3. opgesomde auto-onderdelen vallen onder de Garantie. Het activeren van de Garantie vindt plaats op het moment dat een van de onder de Garantie vallende onderdelen zijn functionaliteit verliest binnen de overeengekomen garantieperiode (zie A-4.1), tenzij het verlies van functionaliteit een gevolg is van niet onder de Garantie vallende onderdelen of omstandigheden (zie A-6).

 

(2) De Garantie is in het algemeen alleen van toepassing indien een garantieclaim zich voordoet binnen de België. Wanneer het voertuig tijdelijk in het buitenland wordt gebruikt, d.w.z. voor een periode van maximaal zes opeenvolgende weken, zal de Garantie van toepassing zijn mits het voertuig wordt gebruikt binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer een garantiegeval zich voordoet waarbij het voertuig binnen de Europese Economische Ruimte wordt gebruikt en de voornoemde periode van zes weken wordt overschreden, komt de Garantie te vervallen en kan de Garantiehouder geen beroep doen op de Garantie.

 

(3) De voorwaarde voor de uitvoering van de Garantie door SoHo Automotive is de uitvoering van alle onderhouds-, inspectie- en servicewerkzaamheden door de Garantiehouder worden uitgevoerd. Deze worden bij een erkende garage in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant in een gespecialiseerde autowerkplaats vanaf de aanvang van de garantieperiode. Het niet nakomen van deze bepaling houdt automatisch in dat SoHo-Auto de verleende garantie niet hoeft na te komen.

 

A-4.3 Gedekte onderdelen

(1) De gratis Basis garantie omvat uitsluitend de volgende onderdelen welke defect zijn geraakt door mechanische oorzaak. Defecten door niet tijdige vervanging, schades of invloeden door of van buitenaf vallen niet onder enig Garantie:

 

Motor: • Distributieriem • Controle tandwielen • Tuimelaar • Zuiger • Zuigerpen • Zuigerveren • Krukas • Krukaslager • Voeringen • Oliepomp • Nokkenas • Nokkenasbehuizing • Hydraulische klepstoter • Drijfstang • Inlaat- en uitlaatklep • Drijfstanglager • Klepgeleider • Cilindervoering • Dubbelmassavliegwiel • Motor- en oliekoeler • Oliefilterhuis • Span- en geleiderails • Klepveer • Cilinderkop • Spanrol • Compressor • Intercooler • Turbo • Stuurstangen • Distributieketting geleider • Distributiekettingspanner

 

Versnellingsbak: Koppelomvormer • Synchromeshringen • Tussenas • Tandwielen • Versnellingsbakbehuizing • Hoofdas • Planeetwielen • Aandrijfketting • Hulpas • Planetaire versnellingsbak • Primaire as • Secundaire as

 

Koelsysteem: • EGR-koeler • Vloeistofniveausensor • Koeler voor automatische versnellingsbak • Viskeuze ventilatorkoppeling • Oliekoeler • Koelvloeistoftemperatuursensor • Radiatorventilator • Viskeuze autoventilator • Thermische schakelaar • Cilinderkoppakking

 

Remmen: • Snelheidssensor • Hydraulische eenheid • ABS-regeleenheid • Remkrachtregelaar • Remdrukregelaar • Rembekrachtiger • Remlichtschakelaar • Remklauw • Hoofdremcilinder • Vacuum pomp

 

Elektrisch Systeem: • Startmotor • Dynamo • Dynamo vrijloop • Dynamo regelaar • Transmissie regeleenheid • Claxon • Brandstofniveausensor • Ruitenwissermotor voor en achter • Stroomverdeler • Bobines

 

Besturing: • Mechanisch, elektrisch en hydraulisch stuurhuis met alle interne onderdelen • Elektrische servopomp • Hydraulische servopomp

 

Uitlaat: • EGR-klep • Lambda sonde

 

Veiligheidssysteem: Gordelspanner • Airbag

 

Brandstofsysteem: • Injectiepomp • Brandstofpomp • Motorbesturingseenheid

 

Comfort Elektronica: • Raamhefmechanisme • Raamheffer motor • Schakelaar raambediening • Verwarmingselementen achterruit • Schakelaar voor elektrisch schuifdak • Schuifdak motor • Deursloten • Achterklepslot

 

Uitgesloten van Garantie: Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder enig garantie. Onder andere, maar niet exclusief alleen: Remmen • Koppeling • Uitlaat • Ruitenwissers • Verlichting • Afdichtingen • Manchetten • Hoezen • Rubbers • Vloeistoffen • Airconditioning. Alsook alle mankementen veroorzaakt door schades, slecht onderhoud - ondeskundig handelen of invloeden van buitenaf.

 

A-5 Welke services vallen onder de Garantie? Tot welk bedrag valt het Voertuig onder de Garantie?

 

A-5.1 Garantieservices

 

(1) In geval van een garantieclaim in de zin van A-4.2 kan de Garantiehouder SoHo Automotive verzoeken het betrokken, niet-functionerende onderdeel – dat onder de Garantie valt te herstellen. 

 

(2) De technisch noodzakelijke en werkelijke arbeids- en materiaalkosten worden door SoHo Automotive gedragen.  De wagen dient altijd te worden aangeboden aan SoHo Automotive, binnen een redelijke termijn.

 

Opmerking: Gedurende de gehele looptijd van de Garantie worden de Reparatiekosten slechts vergoed tot het bedrag van de dagwaarde van de auto, vastgesteld overeenkomstig A-5.2 op het moment van de laatste garantieclaim. Dit betekent dat onder de Garantie, zelfs als er meerdere garantieclaims zijn, de reparatiekosten worden vergoed tot maximaal de dagwaarde van het Voertuig op het moment van de laatste garantieclaim.

 

(3) De reparatiekosten voor de in A-4.3. overeengekomen onderdelen worden altijd door SoHo Automotive Gerepareerd wanneer er sprake is van een garantieclaim. Operationele- en hulpmaterialen zoals oliën, filters en antivriesvloeistof zijn altijd voor rekening van de Garantiehouder.

 

A-5.2 Bepalen van reparatiekosten per Garantieclaim

 

(1) De vergoeding van de reparatiekosten wordt per garantieclaim beperkt tot de respectievedagwaarde van het Voertuig op het tijdstip van het ontstaan van de schade.

 

(2) Voor de bepaling van de dagwaarde van het Voertuig wordt aansluiting gezocht bij de data van Deutsche Autotelexpro van het desbetreffende autotype zonder meeruitrusting op de dag van de schade (zonder rekening te houden met de ontstane schade). Speciale uitrustingen van het Voertuig hebben derhalve normaliter geen invloed op de dagwaarde in de zin van onderhavige Garantievoorwaarden. Wanneer er geen aansluiting kan worden gezocht bij de data van Autotelexpro zal de marktprijs van het betreffende voertuig - zonder dat er rekening wordt gehouden met extra uitrusting/uitvoering - als basis worden genomen.

 

A-6 Voor welke schade wordt de Garantie uitgesloten?

 

A-6.1 Uitgesloten schadevergoeding

 

De overname van reparatiekosten onder de Garantie is uitgesloten voor schade die

 

a) is veroorzaakt door een ongeval (een gebeurtenis waarbij het voertuig beschadigd raakt door (mechanische) krachten van buitenaf); 

b) is veroorzaakt door de directe gevolgen van storm, steenval, hagel, blikseminslag, aardbeving, overstroming, brand of explosie; 

c) is veroorzaakt door oorlogshandelingen van welke aard ook, burgeroorlog, onlusten, staking, vernieling, inbeslagneming of andere interventies van buitenaf of kernenergie; 

d) is veroorzaakt door toedoen van dieren, vorst of water dat is binnengedrongen; 

e) bij de Koper bekend waren ten tijde van de aflevering van het voertuig of schade die is ontstaan door grove nalatigheid, schuld en opzet van de Garantiehouder; 

f) is veroorzaakt door onjuist gebruik van het voertuig (bijvoorbeeld overschrijding maximaal trekgewicht of aanhangwagen belasting) of door het negeren van de bedieningsinstructies / waarschuwingsmelding (bijvoorbeeld oververhitting motor, bijvullen olie of schakelen bij te hoge toeren); 

g) is veroorzaakt doordat de Garantiehouder het voertuig niet binnen het door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsinterval heeft onderhouden; 

h) is veroorzaakt door het gebruik van het voertuig voor (auto)evenementen en bijbehorende proefritten, waarbij het overschrijden van de maximumsnelheid en/of schade toebrengen aan het voertuig gebruikelijk is (bijvoorbeeld straatraces); hetzelfde geldt voor schade die samenhangt met voornoemde rij-evenementen en oefenritten.

 

A-7 Is de garantieclaim overdraagbaar? 

De aanspraak op de garantieclaims kan niet worden overgedragen zonder de voorafgaande toestemming van Soho-Automotive, die schriftelijk (bijv. per e-mail, fax of brief) moet worden gegeven.

 

A-8 Wat is de relatie met de prestatieverplichtingen van derde partijen?

Wanneer een derde partij zoals de fabrikant, leverancier of verkoper aansprakelijk is (bijv. voor productie-, fabricage-, constructie- en organisatorische fouten, garantie op reserveonderdelen, etc.) voor de uitvoering of vergoeding van de schade (A-4.2) die voortvloeit uit een contract, inclusief een reparatieopdracht (bijv. ook reparatie fouten bij voor reparaties) of uit een ander onderhouds-, garantieen/of verzekeringscontract, moeten deze services met voorrang worden gebruikt. SoHo-Automotive zal onder deze voorwaarden slechts subsidiaire betalingen verrichten. Indien er met betrekking tot dezelfde schade ook aanspraken op uitkeringen of schadevergoeding jegens derden bestaan, worden er geen reparatiekosten vergoed die hoger zijn dan de totale schade en de waarde van de wagen.

 

A-9 Wat zijn de verplichtingen van de Garantiehouder bij een garantieclaim?

 

A-9.1 Verplichtingen tot kennisgeving van aanspraak op garantie, samenwerking en beperking van de schade 

 

In geval van aanspraak op Garantie is de Garantiehouder aan de volgende plichten onderworpen:

 

A-9.1.1 Kennisgevingsplicht 

De Garantiehouder moet SoHo-Automotive binnen 24 uur nadat hij voor het eerst kennis heeft genomen of heeft moeten kunnen nemen van het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte brengen. De Garantiehouder moet SoHo-Automotive – indien mogelijk onder vermelding van het dossiernummer van de betreffende instantie - direct informeren wanneer de politie, het Openbaar Ministerie of andere instantie onderzoek doet in verband met de schadegebeurtenis van het Voertuig. Dit geldt ook nadat de Garantiehouder de schade reeds heeft gemeld bij SoHo-Automotive.

 

A-9.1.2 Verplichting tot samenwerking 

 

(1) Bij Aanspraak op Garantie dient het voertuig ten alle tijden te worden aangeboden aan SoHo-Automotive.

 

(2) Garantiehouder is zelf verantwoordelijk dat bij panne het voertuig versleept wordt naar het adres van SoHo-Automotive. Het best sluit de Garantiehouder hiervoor een verzekering af. Bijvoorbeeld bij de eigen verzekering, Touring of VAB. SoHo-Automotive kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de kosten hiervan.

 

(3) Een Garantie Reparatie bij derden wordt, zonder toestemming vooraf, niet door SoHo-Automotive erkend, en derhalve ook niet voldaan. 

 

(4) De Garantiehouder kent een verplichting om het garantiegeval en de omvang van de service onder die garantie deugdelijk vast te stellen. De Garantiehouder moet in het bijzonder. 

a) op verzoek van SoHo-Automotive aantonen en bewijzen dat de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden (inclusief de inspectie van het antivries en olieverversing) zijn uitgevoerd; 

b) SoHo-Automotive schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de kilometerteller van het Voertuig is teruggedraaid, anderszins is beïnvloed of is vervangen, of hem een defect aan de kilometerteller bekend is en/of de kilometerteller is vervangen. Bij een bevestigend antwoord moet aan SoHo-Automotive worden meegedeeld bij welke kilometerstand de manipulatie, het defect of de vervanging heeft plaatsgevonden; 

c) op verzoek van SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat eerdere reparatie(s) en onderdelen professioneel zijn hersteld door SoHo-Automotive; 

d) op verzoek SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat enkel geschikte operationele vloeistoffen en smeermiddelen zijn gebruikt voor het voertuig; en 

e) op verzoek van SoHo-Automotive schriftelijk te bevestigen dat SoHo-Automotive de terugroepactie(s) van de fabrikant met betrekking tot het voertuig deugdelijk heeft uitgevoerd.

 

A-9.1.3 Verplichting om de schade te beperken 

In geval van schade dient de Garantiehouder al het mogelijke te doen om de schade te voorkomen en te beperken. In dit verband dient de Garantiehouder aanwijzingen op te volgen, voor zover hem dat redelijkerwijs mogelijk is, en aanwijzingen van Soho-Automotive in te winnen - zo nodig ook mondeling of telefonisch - indien de omstandigheden dit toelaten.

 

A-9.2 Juridische consequenties bij tekortschieten van de Koper 

Indien de Garantiehouder in het geval van een claim opzettelijk of door grove nalatigheid een van de in A9.1.1 tot 9.1.3 beschreven verplichtingen niet nakomt, vervalt de aanspraak op Garantie. Soho-Automotive blijft echter tot vrijwaring verplicht, voor zover de Garantiehouder bewijst dat de schending van een van de in A-9.1.1 tot 9.1.3 genoemde verplichtingen noch de oorzaak voor het ontstaan of de vaststelling van de Pagina 10 van 12 garantieaanspraak of de omvang van de vrijwaringsverplichting van Soho-Automotive was. Dit geldt niet indien een van de in A-9.1.1 tot en met 9.1.3 beschreven plichten opzettelijk is geschonden

 

A-12 Wanneer is SoHo-Automotive vrijgesteld van nakoming?

 

A-12.1 Opzet of grove nalatigheid

 

(1) Wanneer de Garantiehouder opzettelijk de claim veroorzaakt, is SoHo-Automotive niet verplicht om de garantieverplichting na te komen.

(2) Wanneer de Garantiehouder de schade veroorzaakt door (grove) nalatigheid, heeft SoHo-Automotive het recht om haar garantieverbintenissen te verminderen in verhouding tot de ernst van de fout van Garantiehouder.

 

A-12.2 Bedrog en fraude 

SoHo-Automotive is eveneens vrijgesteld van de nakoming indien de garantiehouder bedrog heeft gepleegd of heeft getracht te bedriegen met betrekking tot feiten die van belang zijn voor de aanvaarding van een garantieclaim of de hoogte van de garantie-uitkeringen.

 

A-13 Wie valt onder de garantie? 

Deze Garantie is van toepassing op de Consument, Ondernemingen zijn uitgesloten van garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

 

A-14 Verhouding van de Garantie tot de wettelijke garantierechten 

(1) De wettelijke garantierechten van Consumenten zoals uiteengezet in artikel 1649bis ev. Oud BW worden door deze Garantievoorwaarden niet beperkt. De Garantiehouder beschikt over deze wettelijke garantierechten, aanvullend naast de (eventuele) rechten uit hoofde van de Garantie, ongeacht of de consument heeft gekozen voor de basis- of premiumgarantie. 

 

(2) In afwijking van artikel 1949quater, paragraaf 1 Oud BW bedraagt de termijn een (1) jaar voor tweedehandsauto’s. Overeenkomstig de wettelijke garantierechten is SoHo-Automotive jegens de Consument aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Voertuig en dat zich manifesteert binnen een overeengekomen termijn van één (1) jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Indien de consument zich wenst te beroepen op de wettelijke garantierechten, dient de consument SoHo-Automotive op de hoogte te brengen van het gebrek binnen 24 uur na het ontdekken ervan, bij gebreke waaraan SoHo-Automotive geen aansprakelijkheid zal dragen. 

 

Deel B - Welke andere voorschriften moeten worden nageleefd? 

B-1 Intrekking 

(1) De Garantie kan binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14/21 dagen worden herroepen indien de Garantiehouder een consument is, de overeenkomst uitsluitend door middel van communicatie op afstand is gesloten en het voorwerp van de overeenkomst een dienst tegen betaling is. Bij de Basisgarantie bestaat derhalve geen herroepingsrecht. 

(2) Onder consument, vermeld in bovenstaande bepaling, wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. 

(3) Het herroepingsrecht gaat in op de dag waarop de auto door de verkoper aan de koper of aan een door de koper aangewezen vervoerder wordt overhandigd. 

(4) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Garantiehouder-consument SoHo-Automotive door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend, via e-mail of via een modelformulier te vinden op de website van SoHo-Automotive) op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen vooraleer de herroepingstermijn verstrijkt. Pagina 12 van 12 

(5) SoHo-Automotive stelt voor dat de Garantiehouder het e-mailadres info@soho-auto.be gebruikt om hun herroepingsrecht uit te oefenen. Anderzijds kunnen Garantiehouder zijn kennisgave tot herroeping ook sturen naar het bovengenoemd adres van SoHo-Automotive. 

(6) Na herroeping van de garantieovereenkomst zal SoHo-Automotive alle ontvangen betalingen terugbetalen aan de Garantiehouder binnen 14 dagen na de dag waarop de kennisgeving tot herroeping is ontvangen. SoHo-Automotive gebruikt dezelfde betaalmethode als de Garantiehouder die voor aankoop van het voertuig heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling. 

(7) De herroeping van de Garantie heeft geen invloed op de koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig.

 

B-2 Overige voorwaarden 

De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige Garantievoorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van alle bepalingen van onderhavige garantievoorwaarden tot gevolg. In plaats van de ongeldige/nietige bepaling wordt geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de oorspronkelijke bepaling in commerciële termen het meest benadert, welke bij gebrek aan akkoord tussen partijen door de rechtbank zal worden bepaald.

 

B-3 Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is het toepasselijke recht op alle geschillen die tussen partijen zullen ontstaan, en die hun aanleiding vinden uit de Garantieovereenkomst tussen partijen afgesloten, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. 

 

B-4 Geschillen 

De Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, is exclusief bevoegd voor alle geschillen die aanleiding zouden vinden uit de Garantieovereenkomst tussen partijen afgesloten. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Aangezien geschillen rechtstreeks met de klant moeten worden opgelost, neemt SoHo-Automotive niet deel aan genoemde vorm van geschillenbeslechting.

SoHo Auto, Technisch Onderzoek
SoHo Auto Auditeren in de Automotive
SoHo Auto Garantie onderzoek
SoHo Auto Aankoop keuring
SoHo Auto Voertuigtransport met trailer.
SoHo Auto Vervoer over de weg
SoHo Auto Import Export
SoHo Auto - Endoscopisch onderzoek
SoHo Auto Aankoopkeuring
SoHo Auto Technische inspectie
SoHo Nice Auto keuren met Z Plaat
SoHo Automotive Technische Controle
bottom of page